สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน 2557

พิมพ์

สรุปผล

การสำรวจควาามคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร เดือนมิถุนายน 2557

ณ โรงเรียนบ้านอูนโคก ต.หนองบัง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

Attachments:
Download this file (5706_moveprov.pdf)5706_moveprov.pdf[5706_จเคลื่อนที่มิย57]274 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics