การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2561

พิมพ์

 

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสกลนคร

ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561

คลิกดูรายงาน