การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2560

พิมพ์

 

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสกลนคร

ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2560

คลิกดูรายงาน