การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2560

พิมพ์

 

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสกลนคร

ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2560

คลิกดูรายงาน