การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2560

พิมพ์

 

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสกลนคร

ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2560

คลิกดูรายงาน