รายงานสถิติจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2563

พิมพ์

 province_report_sakon2563

     รายงานสถิติจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่หนึ่ง เป็นการนำเสนอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร แผนที่จังหวัด และข้อมูลสถิติที่น่าสนใจโดยนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก ส่วนที่สอง เป็นการนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปของตาราง และตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด 

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่ 

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics