แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563 184
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2562 658
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2562 548
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2562 501
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2562 354
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2561 619
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2561 497
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 680
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2561 473
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 468
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดสกลนคร 595
GIS สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 669
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 569
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 554
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550 562
รายงานผลเบื้องต้น สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จังหวัดสกลนคร 454
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร 427
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร 547
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 464
สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดสกลนคร 468

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics