แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2563 11
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2563 111
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2563 396
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 560
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563 852
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2562 996
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2562 811
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2562 796
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2562 598
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2561 849
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2561 745
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 1021
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2561 671
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 691
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดสกลนคร 834
GIS สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 923
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 795
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 759
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550 760
รายงานผลเบื้องต้น สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จังหวัดสกลนคร 696

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics