แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563 473
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2562 875
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2562 667
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2562 626
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2562 481
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2561 729
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2561 613
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 827
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2561 573
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 585
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดสกลนคร 712
GIS สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 776
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 684
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 652
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550 665
รายงานผลเบื้องต้น สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จังหวัดสกลนคร 574
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร 542
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร 659
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จังหวัดสกลนคร 522
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 อุตสาหกรรมการผลิต 550

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics