แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2564 82
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2563 147
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2563 189
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2563 435
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 622
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563 918
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2562 1020
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2562 839
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2562 890
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2562 633
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2561 884
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2561 777
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 1066
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2561 699
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 721
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดสกลนคร 870
GIS สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 964
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 830
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 791
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550 789

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics