แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2563 109
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 178
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563 634
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2562 932
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2562 722
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2562 689
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2562 528
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2561 771
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2561 667
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 890
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2561 613
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 631
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดสกลนคร 762
GIS สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 825
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 731
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 694
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550 702
รายงานผลเบื้องต้น สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จังหวัดสกลนคร 626
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร 588
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร 706

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics