แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2563 349
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 363
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563 796
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2562 972
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2562 768
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2562 741
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2562 568
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2561 816
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2561 716
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 983
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2561 648
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 667
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดสกลนคร 810
GIS สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 876
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 771
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 735
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550 738
รายงานผลเบื้องต้น สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จังหวัดสกลนคร 666
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร 629
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร 751

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics