แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2562 36
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2562 313
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2562 267
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2562 146
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2561 410
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2561 292
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 427
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2561 277
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 269
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดสกลนคร 390
GIS สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 473
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 357
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 367
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550 377
รายงานผลเบื้องต้น สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จังหวัดสกลนคร 262
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร 242
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสกลนคร 354
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 271
สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดสกลนคร 278
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 326

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics