ประกาศ เลื่อนการสอบลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

พิมพ์

 ประกาศจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง เลื่อนการสอบลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

     จังหวัดสกลนคร เลื่อนการสอบลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

Attachments:
Download this file (630325_wait_sob_spk63.pdf)ประกาศเลื่อนสอบ[ประกาศเลื่อนสอบ]408 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics