ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

พิมพ์

 ประกาศจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น  จังหวัดสกลนครจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

 

 


Attachments:
Download this file (6303_list_sob_spk63.pdf)รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ[รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ]1078 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics