วันวิสาขบูชา 2563

วันวิสาขบูชา 2563

 

วันวิสาขบูชา
วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เป็นวันสำคัญทางศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นตรงกัน ๓ ประการ คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานสถิติจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2562

รายงานสถิติจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2562

 

     รายงานสถิติจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่หนึ่ง เป็นการนำเสนอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร แผนที่จังหวัด และข้อมูลสถิติที่น่าสนใจโดยนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก ส่วนที่สอง เป็นการนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปของตาราง และตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด 

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่ 

อ่านเพิ่มเติม...

การรับฟังรายการสวท.สกลนคร FM 91.25 MHz

การรับฟังรายการสวท.สกลนคร FM 91.25 MHz

 

 รายงานการสำรวจการรับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร 

สวท.สกลนคร FM 91.25 MHz

 

  ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่ 

อ่านเพิ่มเติม...
  • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563

  • วันวิสาขบูชา 2563

  • สำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

  • รายงานสถิติจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2562

  • การรับฟังรายการสวท.สกลนคร FM 91.25 MHz

Previous
Next

covid unicef

สถิติตัวชี้วัด สกลนคร

เอกสารสรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ 63

 สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและบทวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดสกลนคร

(กันยายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563)

 ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่ 

 

การรับรองสรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และบทวิเคาระห์สถานการณ์จังหวัดสกลนคร

เอกสารแนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

1 (ร่าง)สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและบทวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดสกลนคร (กันยายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) 

2. แบบตอบรับ

Attachments:
Download this file (63_analysis_sakon.rar)ร่างเอกสารสรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ 63[่ร่างเอกสารสรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ 63]856 Kb
Download this file (63_analysis_sakon_ok.rar)สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ[สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ]1681 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics