ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน

ด้วยจังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ... อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2560

สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2560

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจำเดือนพฤษภาคม  วันที่ 25 พฤษภาคม  2560

ณ โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านค้อใหญ่  ตำบลกุดไห  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร

... อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษายน 2560

สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษายน 2560

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจำเดือนเมษายน 2560  วันที่ 20 เมษายน  2560

ณ โรงเรียนบ้านกวนบุ่น หมู่ที่ 5 บ้านกวนบุ่น  ตำบลจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย  จังหวัดส... อ่านเพิ่มเติม...

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 • มองจังหวัดสกลนครผ่านข้อมูลสถิติ

  มองจังหวัดสกลนครผ่านข้อมูลสถิติ

 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ

  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถฯ

 • สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2560

  สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนพฤษภา

 • สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษายน 2560

  สรุปผลการสำรวจฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนเมษาย

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics