วันวิสาขบูชา 2564

วันวิสาขบูชา 2564

 

วันวิสาขบูชา
วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เป็นวันสำคัญทางศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นตรงกัน ๓ ประการ คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

 

อ่านเพิ่มเติม...
  • วันวิสาขบูชา 2564

  • การประเมินผล งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564

  • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2563

  • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2563

Previous
Next

สถิติตัวชี้วัด สกลนคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics