• ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2564

  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ

  • ประกาศ รับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2564

Previous
Next

สถิติตัวชี้วัด สกลนคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1200  โทรสาร 0-4271-4955 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

joomla statistics